Najczęstsze błędy w budowie dróg

Pamiętamy zapewne jeszcze sytuacje sprzed lat nawet kilkunastu, kiedy to budowano nowa drogę, kładziono nowa nawierzchnie, a już po bardzo krótkim czasie jej użytkowania, czasami nawet po kilku miesiącach, trzeba było dana drogę remontować, latać po zimie dziury w nawierzchni, albo też rozbierać całe odcinki i na nowo wzmacniać podłoże drogi.

Chociaż takich sytuacji jest już na szczęście w naszym kraju coraz mniej, to jednak w wielu sytuacjach nie unikamy błędów przy budowie dróg nowych, jak też i przy remontowaniu dróg już istniejących, a więc przy ich modernizacji. Takim często popełnianym błędem jest nieodpowiednia warstwa podkładowa – jeśli jest ona zbyt miękka, za słabo osadzona w gruncie, wówczas droga ma tendencje do powstawania w niej zapadnięć, szybciej opada, szybciej tworzą się koleiny drogowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy po danej drodze przemieszcza się bardzo wiele ciężkich pojazdów ciężarowych. Inne błędy to nieodpowiedni drenaż – wówczas warstwa gruntu pod droga jest wymywana i powstają szybko uszkodzenia nawierzchni.

 

Author: osiedleklasno.pl