Wsparcie Unii Europejskiej w budowie dróg w Polsce

Jednym z korzystniejszych aspektów wejścia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej są duże środki finansowe, które każdego roku otrzymujemy w ramach funduszy unijnych – bardzo dużą część z tych środków bierzemy w celu ich wykorzystania na nasze drogi – na ich budowę, jak też i na modernizacje. Jeśli chodzi o kolej, to są przeznaczane na jej rozwój znacznie skromniejsze środki, trwały nawet ostatnio negocjacje mające na celu umożliwienie przerzucenia niektórych środków finansowych przeznaczonych na rozwój kolei na budowę nowych dróg, jednak ten manewr się nie udał.

Jeśli chodzi o konkretne wsparcie funduszy unijnych przy budowie naszej infrastruktury drogowej, to skalę tego możemy zaważyć podróżując po naszym kraju tymi nowymi czy zmodernizowanymi drogami – przy poszczególnych odcinkach dróg stoją specjalne tablice informacyjne mówiące o tym, jakiej wysokości dotacja europejska jest częścią kosztów danej inwestycji drogowej – jest więcej niż pewne, że bez unijnego wsparcia nasze drogi byłyby w dużo gorszym stanie.

 

Author: osiedleklasno.pl