Systemy stropowe – płyty stropowe kanałowe sprężone. Nowoczesne płyty kanałowe w budownictwie

W budownictwie do montażu stropów coraz częściej wykorzystywane są innowacyjne systemy stropowe. Coraz większe zastosowanie znajdują płyty stropowe kanałowe sprężone.

Płyty stropowe kanałowe mają zastosowanie zarówno w budownictwie przemysłowym jak i mieszkaniowym. Są one wykorzystywane do budowy stropów w wielu obiektach handlowych oraz mieszkalnych. Ich zaletą jest przystępna cena oraz dobra izolacja akustyczna. Ponadto są odporne na korozję. Płyty te  montuje się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego. Musi on mieć odpowiednie parametry techniczne. Montanie polega na ułożeniu płyt na podporach grubości około 15 cm. Układa się je na sucho, bezpośrednio na ścianę, z zastosowaniem ciągłych, elastycznych podkładek dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Systemy stropowe – Płyty stropowe kanałowe sprężone

Systemy stropowe charakteryzują się tym, że zapewniają przyczepność cięgien sprężających do betonu na całej długości. Przed zabetonowaniem stropu cięga układa się na niegrubych osłonkach z metalu albo z tworzyw sztucznych. Po naciągnięciu i zablokowaniu cięgna w zakotwieniu czynnym, wolną przestrzeń w osłonkach wypełnia się cementem. W ten sposób zapewniona jest przyczepność kabla do betonu na całej jego długości. Płyty stropowe kanałowe sprężone są powszechnie wykorzystywane w tworzeniu projektów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego.

Author: osiedleklasno.pl