Płyta stropowa kanałowa. Płyty stropowe sprężone w budownictwie

Dużą popularnością na rynku budowlanym cieszy się płyta stropowa kanałowa oraz płyty stropowe sprężone. Znalazły one powszechne zastosowanie w tworzeniu różnorodnych projektów architektonicznych.

Płyta stropowa kanałowa

Płyta stropowa kanałowa to żelbetowy elementy stropowy z kanałami biegnącymi przez ich całą długość. Pozwala to na zmniejszenie ciężaru prefabrykatów, przy jednoczesnym zachowaniu t nośności stropu. Płyta stropowa kanałowa znalazła powszechne zastosowanie w budownictwie, gdyż jest łatwa i szybka w montażu. Cechuje ją też duża odporność na korozję. Płyty te są powszechnie stosowane w tworzeniu projektów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego.

 

Płyty stropowe sprężone

Dużą popularnością cieszą się też płyty stropowe sprężone. Są to prefabrykowane, strunobetonowe elementy płaskie przeznaczone do konstruowania stropów w budynkach o różnej konstrukcji oraz funkcji. O zastosowaniu określonego rodzaju płyty decyduje przede wszystkim wymagana odporność ogniowa. Niezwykle ważny jest również charakter i wielkość projektowanych obciążeń. Płyt te można kształtować, dostosowując je do lokalnych warunków, z jakimi najczęściej można się spotkać w zaprojektowanych budynkach. Można je wydłużać lub poprzecznie docinać poprzez wykonanie w nich wycięć i otworów.

 

Author: osiedleklasno.pl