Słabe drogi – jakie powodują ograniczenia

Jeśli weźmiemy do analizy mapę drogową naszego kraju, z łatwością zwrócimy uwagę na nieproporcjonalne rozmieszczenie dróg – chodzi o te drogi najważniejsze, a więc autostrady, drogi ekspresowe, drogi szybkiego ruchu, a więc ogólnie – drogi krajowe. Najsłabiej rozwinięta jest siec dróg w północno-wschodniej części naszego kraju oraz na wschodzie, najlepiej sytuacja pod tym względem wygląda na południu oraz na zachodzie naszego kraju.

Sieć dróg, a właściwie ich niedostateczna ilość, jak też i jakość poszczególnych dróg powoduje różnego rodzaju ograniczenia – znakomitym przykładem takiej sytuacji jest region północno – wschodni Polski, a więc Mazury i Suwalszczyzna, gdzie bardzo słabo jest rozwinięty sektor przemysłowy kraju – nie chodzi przy tym o ograniczenia związane z specyfika tego regionu, a więc ochrona środowiska naturalnego, a bardziej właśnie o trudności komunikacyjne – to zdecydowanie zniechęca inwestorów, zwłaszcza tych z zagranicy – po jednej wizycie na mazurach są zauroczeni ich pięknem, ale zniesmaczeni stanem dróg.

 

Author: osiedleklasno.pl